Så kommunicerar du Schyst!

Schyst Stockholm CCC

Vad är schyst kommunikation och på vilket sätt kan det bidra till regional tillväxt? Det fick 180 deltagare från hela landet, som deltog i Schyst! – en konferens om jämlik kommunikation och tillväxt, svar på under Region Värmlands konferens i Stockholm den 15 oktober. Pigga Produktioner  producerade konferensen åt Region Värmland.

#schystkonferens